Ekologiska kryddor

Allt som går att äta kan odlas ekologiskt, till och med kryddor. Det är inte bara bra för miljön men även för kroppen att välja ekologiskt i mataffären. Varken kemiska bekämpningsmedel som läcker till sjöar och till grundvatten används i ekologisk odling, det gynnar den biologiska mångfalden, odlingen sprider inte ut genmodifierade organismer, inga konstgödsel används vilket är bra för klimatet och dessutom utvecklar ekologisk odling kunskapen om hur ett energisnålt, kretsloppsanpassat och hållbart jordbruk kan utvecklas.

Fusk med kryddor

Det är alltså en självklar anledning att välja ekologiska kryddor eftersom de är renare samt fria från hormonstörande och cancerframkallande bekämpningsmedel. Det finns ett utbrett fusk med kryddor som är mycket vanligare än man tror. Problemet är välkänt och väletablerat inom livsmedelskategorin vilket visas av EUs undersökning (Report – on the food crisis, fraud in the food chain and the control thereof) av det internationella matfusket. Kryddor fanns med på topp tio främsta produktområden som är mest drabbade.

Hur det fuskas är olika men det finns fall där otillåtna färgämnen och tillsatser förekommit. Vissa späder även ut sina kryddor så att det blir en blandning av en dyr krydda och en billigare. För personer med allergier så kan det innebär livsfara.

Det fuskas inte med ekologiska kryddor

När ekologiska kryddor odlas så kontrolleras och granskas de mycket noggrannare än konventionellt odlade kryddor. Därför är det viktigt att välja kryddor som är fria från tillsatser och som är ekologiskt certifierade.

Hur ska man då välja produkter i butiken? Alla ekologiska varor som säljs ska märkas så att man tydligt vet hur produkten framställts. Olika märken som innebär ekologisk odling är: Krav, Bra miljöval, Nyckelhålet, Fairtrade, Svensk lantmat, Änglamark, UTZ, Garant eko och Svanen. Det finns fler märken men det är alltid tydligt om produkten är ekologisk. Ett annat sätt att veta om produkten är ekologisk är att hålla sig uppdaterad kring ekologisk mat, på www.ekostil.se kan man till exempel läsa om hur man kan använda ekologisk mat i matlagningen.